NetNotice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pokiaľ ide o počet čitateľov, digitálne noviny prekonali tradičný papierový formát. 
Čitatelia majú jednoduchší prístup ku kľúčovým slovám, obsah sa aktualizuje v okamihu
a okamžitá je aj možnosť vytvárať digitálne prepojenia na príslušný súvisiaci obsah. Výhody
má aj zverejňovanie úmrtných oznámení online v elektronických novinách. Poskytneme vám
kompletné riešenie vo forme doplnku pre vaše noviny, aby ste mohli všetky tieto výhody
využívať. A sľubujeme vám, že vaša spoločnosť sa dostane na popredné
priečky rebríčka online služieb zameraných na pohrebné služby.

 

Zobrazujú sa všetky oznámenia.

Všetky úmrtné oznámenia odoslané prostredníctvom riešenia spoločnosti Adstate sa automaticky
zobrazia v prvku Iframe. Zobrazujú sa v chronologickom poradí, ak ich používateľ neusporiada inak použitím funkcie vyhľadávania.

 


 

Vyhľadávanie v minulosti.

Všetky oznámenia, ktoré noviny príjmu prostredníctvom riešenia
spoločnosti Adstate možno vyhľadať bez ohľadu na to, či je služba
NetNotice aktivovaná. Vyhľadávať môžete spätne až 10 rokov.

 

 

Automatické prepojenie na spomienkovú

stránku pamätníka a online dary.

Ak pohrebný ústav aktivuje spomienkovú stránku Adstate pre zosnulých, automaticky
sa aktivuje prepojenie pod oznámením. To isté platí aj pre službu online darov, aj keď sa
aktivuje dodatočne. Používateľ sa potom na domovskú stránku pohrebného ústavu dostane
jediným kliknutím. Znamená to lepšie služby pre používateľov a väčšiu viditeľnosť pre pohrebné ústavy.

 

Prispôsobené pre jednotlivé noviny.

Farby použité v návrhu sa prispôsobia farbám loga novín, čím používatelia nadobudnú dojem,
že všetko sa deje na serveri novín. Noviny si môžu vybrať aj čas zobrazenia oznámení: ihneď po vytvorení,
keď sa oznámenie zobrazí v papierovej verzii alebo s oneskorením X dní.

 

 

100% podpora od spoločnosti Adstate.

Systém je realizovaný ako riešenie Iframe plne podporované spoločnosťou Adstate.
Všetko, čo musíte ako vydavatelia novín spraviť, je vložiť prepojenie URL z prvku Iframe na
stránku vašich novín. My sa postaráme o zvyšok. Ak oznámenia dostávate cez iné kanály,
no chcete, aby sa všetko zobrazovalo vo forme jedného balíka, môžete použiť nástroj
Adstate na interné vytváranie úmrtných oznámení.