Adstate s.r.o.

Záhradnícka 66 Bratislava 82108

Country manažér

Martin Chudý

+421 902 480 045

Distribúciu marketingových materiálov a spracovanie dát zabezpečuje:

HENRIETTA – direct marketing, s.r.o.