Vår nätbaserade lösning gör det enkelt för alla att ge minnesgåvor. Tjänsten ger familjer, givare och organisationer
en kostnadseffektiv och säker betalningsprocess som uppfyller Finansinspektionens och SBF:s krav för hantering av
pengar. Att komma igång med denna tjänst är enkelt och ni kan vara igång inom några få dagar. Tveka inte.
Bli ledande för online tjänster inom begravningsbranschen.

sverigegiengave

 

 

Integrerad på minnessidan eller som en fristående lösning.

Om du har minnessidor från Adstate har du automatiskt tillgång till tjänsten med online minnesgåvor på minnessidan. 
Lösningen kan även användas som en fristående lösning, utan övriga funktioner på minnessidan.

 

 

 

 

 

 

Med gåvostation

Eftersom vår donationstjänst är en webbaserad lösning kan den användas överallt och när som helst. Med vår gåvostation blir den lättillgänglig och synlig både på begravningsbyrån och i kyrkan. Kontakta oss om ni vill beställa en gåvostation till er!
 
 
 

 


 

 

 

 Lokala och nationella organisationer

Några önskar donera pengar till lokala sjukhus eller ålderdomshem medan andra vill ge sitt bidrag
till nationella organisationer som Cancerfonden, Hjärt- Lungfonden, Rädda Barnen eller andra. 
Listan över förhandsregistrerade mottagare innehåller många. Om den önskade organisationen inte
finns med på listan, är det enkelt att lägga till de som familjerna efterfrågar.

 

 

Säker pengahantering

Vårt samarbete med Swedbank och Payex ger begravningsbyrån, givaren och organisationen en säker transparent rutin för alla transaktioner. Givaren får sitt gåvobevis och mottagaren och begravningsbyrån kan i realtid hämta rapporter från systemet. Rapporterna visar vilka belopp som ges, vem som är givare (om inte givaren önskar vara anonym) och vem som är mottagare av de givna beloppen.  Vår tjänst uppfyller finansinspektionens och SBF:s krav för hantering av pengar. 

 

sverigegavebevis

Gåvobevis

Givaren skapar själv sitt gåvobevis när man ger gåvan, vilket förenklar mycket
administrativt arbete för begravningsbyrån och mottagaren av minnesgåvan.

 


 

Full översikt/Givarrapport

Familjen som administrerar minnessidan och begravningsbyrån har lätt åtkomst till alla gåvobevis.
Man kan även se rapporter över alla donatorer och det totala beloppet som har donerats. Mottagarna av
gåvor har också åtkomst till detaljer som adress och summa per givare, om inte donatorn har valt att vara anonym.