For mange er det godt å hedre minnet om den avdøde med en donasjon. Disse bidragene er til stor nytte for foreninger, organisasjoner og andre som bidrar til en forskjell i samfunnet. Noen ønsker også å legge til rette for minnegaver til etterkommeres utdannelse eller annet som den avdøde hadde et nært forhold til.
.

 

Enkelt for byrået

Sikkert, enkelt og lett tilgjengelig er viktige drivere for økt givervilje. Det tar kun noen sekunder å legge til gaveformidling på en minneside, og gaven går direkte til mottaker. Gavebeviset sendes automatisk til giver og til pårørende som administrerer minnesiden.
Gavemottaker kan hente ut nødvendig informasjon i egne rapporter. En god og samfunnsnyttig tjeneste.
 

 

Tilgjengelig

 

Løsningen vår for minnegaver er nettbasert, og derfor kan den benyttes hvor som helst og når som helst. Tjenesten fungerer like bra på alle flater, som datamaskin, nettbrett og mobiltelefoner.

 

 

Gavestasjon

Ved behov kan våre gavestasjoner gi en enkel nettilgang til portal og minnesider, enten i kirken eller hos begravelsesbyrået.

 

Lokal og nasjonal veldedighet

Noen velger det lokale sykehjemmet eller foreninger som mottakere av gaver, mens andre ønsker at det gis penger
til nasjonale organisasjoner eller til barnas etablering og utdannelse. Listen for de forhåndsregistrerte mottakerne
inneholder både lokale og nasjonale organisasjoner. Hvis den ønskede mottakeren ikke er lagt inn i systemet,
kan den enkelt bli lagt til ved henvendelse til vårt kundesenter.

 


 

 

 

Sikker betaling

Betalingsmetoden følger pålagte lover og forskrifter, og er derfor trygg og sikker. Den støtter de vanligste kortløsningene for de land der vi tilbyr gaveformidling.

gavebevisGavebevis

Gavebevis sendes automatisk til giveren, basert på den informasjonen som vedkommende selv har lagt inn i systemet. Begravelsesbyrået og de pårørendes administrator kan også se og skrive ut gavebeviset når de er pålogget.

 


 

 

Rapporter

Pårørende og begravelsesbyrået har tilgang til gavebevisene, og får en totaloversikt over gavene som er gitt.
Gavemottakeren har også tilgang til rapporter i systemet, med informasjon om summen som er samlet inn og om giverne, med mindre de velger å være anonyme. Denne informasjonen kan ikke gavemottaker benytte i andre sammenhenger.