Sosiale medier har forandret spillereglene i mediemarkedet.
Dagens kommunikasjon er basert på dialog, der vi alle deltar aktivt med å skape innholdet.

 

 
Annonserund 
 
 
 

Med tilgang til Adstate Analytics får du oppdatert informasjon om det de besøkende foretar seg på portalen: Hvilke sider er mest besøk, hvor mange besøkere har hver side, hva foretar de besøkende seg, antall blomstertransaksjoner og hvor mange minnegaver som blir gitt. Adstate Analytics er et godt verktøy som viser hvilke tjenester som har behov for justeringer og hva som fungerer optimalt.

 

Les mer om Analytics

 

adstate-analytics-new-mac-hjemmeside