Seremonisanger

Begravelser og seremonier er følelser og vi ønsker å bruke bilder, musikk og opplevelser for å gjøre valgene enklere å ta. Derfor har vi lagt stor vekt på utvikling av en musikkvelger hvor jeg kan lære litt om hva som er vanlig og samtidig kunne høre på musikk og inspireres til å lage fine seremonier. Det er også støtte for helt unike valg på det stedet hvor dere er virksomme og hvor kun de lokale byråene har kunnskap om artister og muligheter.
Seremonisanger, musikk