Alle som søker praktisk informasjon om begravelsen eller bare et sted hvor de kan dele
sin sorg vil sette pris på din nye online tjeneste med minnesider. Sosiale medier har forandret
maktbalansen og spillereglene innen moderne markedsføring. Lar du familie og venner
møtes på din webbside, skaper du langvarige relasjoner. Vi gir deg de seneste innovative
løsningene for profesjonelle begravelsesbyråer. Med minnesider fra Adstate er din
bedrift ledende innen online tjenester i begravelsesmarkedet.

litenalvasøkogdel

 

Søk og del

Familie og venner søker informasjon på Google og deler på Facebook. Verdifull informasjon om noens
død har tidligere blitt publisert i trykte medier og det har alltid skapt en stor interesse blant leserne.
Når dere legger opp informasjon om begravelsen på minneside, når familie og venner gir minnegaver
eller deler sin minner og tenner lys vil dette bli funnet på Google og delt på Facebook.
Fra Google og Facebook leder man siden til minnesiden på deres hjemmeside.

 

 

 

 

Kondolanser og

tenn et lys

Mange vil vise sin omsorg ved å skrive kondolanser og minneord om den avdøde. For andre kan det være vanskelig å finne ord. Å tenne et lys og på den måte vise omtanke og sin deltagelse kan derfor føles godt.

 

 

omp-om-begravelsen

Informasjon om begravelsen

Praktisk informasjon om begravelsen som hvor og når den er, gjør minnesidene til et møtested
der man finner og deler nyttig informasjon. Løsningen har også Google kart integrert.

 

 

 

 

Minnegave

Gjør en forskjell og tilby integrert online løsning for minnegaver på minnesiden. Tjenesten gir familier, givere og ideelle organisasjoner en effektiv, automatisert og sikker betalingsløsning på nettet. Det tar kun noen sekunder å legge funksjonen for minnegaver tilgjengelig på minnesiden og den viser en fin omtanke fra deres begravelsesbyrå.

Galleri

La familie og venner lage en vakker samling av bilder, video og musikk som minner
for fremtidige generasjoner på minnesiden. Vår løsning støtter opplastninger av de
fleste filtyper og ”embedding” fra eksempelvis Youtube og Spotify.