Med tilgang til Adstate Analytics får du oppdatert informasjon om det de besøkende foretar seg på portalen: Hvilke sider er mest besøk, hvor mange besøkere har hver side, hva foretar de besøkende seg, det totale antallet blomstertransaksjoner og hvor mange minnegaver som blir gitt.

Adstate Analytics er et godt verktøy som viser hva som fungerer optimalt, og hvor det er behov for justeringer.