Med tillgång till Adstate Analytics, får du i realtid information om: Hur många besöker sidan, vart kommer besökarna
ifrån, varför besöker man sidan, hur länge är man på sidan, vilka tjänster används, hur många donationer görs,
delar man sidan på sociala medier, kommer besökarna in från sökmedier som Google etc. Den här
informationen används sedan för att på bästa sätt gynna er marknadsföring och verksamhet.