Pris

Oppsett og design:                0 kr

Bruk:                                      50% av rabatten fra avisen


Hva skjer når jeg bestiller?

Vi innhenter registreringsdata fra dere. Basert på dette oppretter vi en brukerprofil og oversender innloggingsdetaljer. Dere er nå i realiteten klare til å bruke løsningen. Hvis ikke tilgjengelig opplæringsmateriell er tilstrekkelig kan det avtales en 1 times opplæring over telefon. Leveringstid er 2 – 3 dager. Avisene gir en rabatt for å motta ferdig materiell fra Adstate løsningen. Denne rabatten beholdes typisk av byrået, men Adstate sender månedlig faktura til byrået på 50% av denne rabatten, slik at vi deler den likt. Vi vil kontakte dere for å få oppdragsnummer.

Bestill her.

Bli kontaktet.